8-21 เมษายน 2560

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด สนับสนุนและร่วมกิจกรรม ทำบุญ รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ ร่วมกับชุมชนในเขตมาบตาพุด ทั้ง 38 ชุมชน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ขอขมาลาโทษ และขอพร จากผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศิริมงคบในวาระขึ้นปีใหม่ไทย ในระหว่างวันที่ 8-21 เมษายน 2560