11 เมษายน 2560

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด สนับสนุนและร่วมกิจกรรม รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ ที่สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ขอขมาลาโทษ และขอพร จากผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศิริมงคลในวาระขึ้นปีใหม่ไทย ในระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2560