11 เมษายน 2560

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเขาห้วยมะหาด ร่วมกับชมรมรักษ์ป่าเขาห้วยมะหาด เพื่อฟื้นฟูป่าและน้ำเขาห้วยมะหาด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560