11 เมษายน 2560

       บริษัท ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด จัดโครงการ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 999 ช่อ ถวายพ่อหลวง ระยะเวลาโครงการ 4 กรกฎาคม - 6 กันยายน 60 มอบให้กับเทศบาล ตำบลมาบตาพุด เพื่อนำไปร่วมในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9