7 เมษายน 2561

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนและเข้าร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ชุมชน โดยบริษัทฯได้นำพนักงานผู้มีจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศิริมงคลในวาระดิถีปีใหม่ไทย ทั้งหน่วยงานราชการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,เทศบาลเมืองมาบตาพุด และชุมชนในเขตมาบตาพุด 38ชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานราชการ และชุมชน วันที่ 7 เมษายน 2561 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเปตอง ที่ชุมชนหนองแตงเม วันที่ 20 เมษายน 2561 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กับกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดาและกลุ่มโรงงานเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่(จ.ระยอง)