25 พฤษภาคม 2561

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลกับสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด และกิจกรรมสานสัมพันธ์ MPR กับชุมชน เป็นกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ / การเลือกทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน รวมทั้งร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติดของชุมชนซอยคีรีและหนองแฟบ และร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์การ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนและลดสภาวะโลกร้อน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานราชการ และชุมชน