6 มิถุนายน 2561

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด ได้ร่วมปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการ ฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด กับ PTT Global Chemical ชมรมคนรักป่า ชากลูกหญ้า-เขาห้วยมะหาด จิตอาสาและพนักงานบริษัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด