29 มิถุนายน 2561

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด ได้กิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่ม ทรัพยากรทางทะเล และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับหน่วยงานราชการและชุมชน